Copyrights and sales

Auteursrecht op foto’s 10 geboden

  1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

© Burafo 2010

Meer weten?

Lees Buiten Beeld. Het auteursrecht van fotografen. In opdracht van Stichting Burafo en de Fotografen-Federatie geschreven door Philippe van Wijnen,en uitgegeven door Focus Publishing in Haarlem (2007). ISBN 978-90-72216-88-5

Of neem contact op met:

Stichting Burafo of Stichting Foto Anoniem
Amstelveenseweg 88-90
1075 XJ Amsterdam

Telefoon: 020-589 18 60
Fax: 020-412 42 69
E-mail: info@burafo.nl
Website: www.burafo.nl